program imprezy

HARMONOGRAM TRIATHLOVE BORY TUCHOLSKIE CEKCYN 1/8 IM i1/4 IM 12.08.2023 r.

7:30 – 9:00 odbiór pakietów startowych, wstawianie rowerów ipozostawianie sprzętu wstrefie zmian
8:00 – 9:15 możliwość pozostawienia rzeczy wdepozycie przed startem
9:00 oficjalne otwarcie Triathlove Bory Tucholskie Cekcyn 2021
09:15 obowiązkowa odprawa techniczna zawodników obydwu dystansów
9:30 START dystansu 1/8 IM
10:00 START dystansu 1/4 IM + SZTAFETAY 1/4 IM
13:45 zamknięcie trasy zawodów
11:45 - 14:30 odbiór rowerów isprzętu ze strefy zmian
13:30 dekoracja zawodników Triathlove Bory Tucholskie Cekcyn 2021 na dystansie 1/8 IM, 1/4 IM oraz sztafet 1/4 IM
13:50 Losowanie nagród rzeczowych wśród zawodników indywidualnych
14:00 Oficjalne zakończenie imprezy Triathlove Bory Tucholskie Cekcyn 2021

UWAGA!

  1. Prosimy oregularne sprawdzanie strony zprogramem imprezy, gdyż może on ulec zmianie.
  2. Dla obydwu dystansów wyodrębnione zostaną osobne miejsca wstrefie zmian oznaczone czytelnie przez Organizatora